Naam auteur: vphcadmin

ADE Foundation project

At the moment, the ADE Foundation is in the process of developing an Animal Triage Training Game as a serious game. The objective of this Game is to provide first responders the skills and confidence to perform triage on animals affected by disasters or incidents, such as floods, (stable) fires or traffic accidents. It will …

ADE Foundation project Lees meer »

Animal disaster management

Have you ever considered what you need to do in case of a flood or stable fire? What can you do to be prepared? What could you possibly do as a veterinarian, farmer or competent authority? What are your options for your animals in times of need? Together with i.a. the Faculty of Veterinary Medicine, …

Animal disaster management Lees meer »

V-PWR project

Since 2012 a number of assistance dogs have been trained for, and matched to, military veterans suffering post-traumatic stress disorder (PTSD), in support of their treatment and daily life. In 2017 I have taken the initiative to start an extensive research programme on the beneficial relationship between dog and man at the Faculty of Veterinary …

V-PWR project Lees meer »

European Government

In 2015 – 2016 together with Utrecht University, established a training programme, as part of the EU’s Better Training for Safer Food (BTSF), for European official veterinarians.  Its purpose was, based on current EU legislation concerning BSE/TSE control measures, to clarify which parts of the bovine intestinal tract could be used for the production of …

European Government Lees meer »

V-PWR

Since 2012 a number of service dogs have been trained for, and matched to, military veterans suffering post-traumatic stress disorder (PTSD), in support of their treatment. The training and matching of the service dogs is mostly done by St. Hulphond Nederland and the results so far seem very promising. However, they are mostly based on subjective experiences and self-reflection. …

V-PWR Lees meer »

Europese overheid

In 2015 – 2016, in samenwerking met de Universiteit Utrecht een trainingsprogramma opgezet, voor dierenartsen in (Europese) overheidsdienst via het programma Better Training for Safer Food (BTSF). Het doel hierbij was om, op basis van de huidige wetgeving over de controle op BSE/TSE, duidelijk te maken welke onderdelen van het darmpakket van runderen verwerkt mogen …

Europese overheid Lees meer »

Veterinair crisismanagement

Weleens nagedacht over wat je nog kunt doen met je dieren bij een dijkdoorbraak of een stalbrand? Hoe kan je je daar op voorbereiden, als veehouder, hulpverlener (brandweer / politie), dierenarts of veiligheidsregio? Al vanaf 2016 is Joris Wijnker, in samenwerking met verschillende nationale en internationale partners, bezig inhoud te geven aan deze concrete vragen. …

Veterinair crisismanagement Lees meer »

ADE Foundation

Op dit moment ontwikkelen we met de ADE Foundation een Animal Triage Training Game in de vorm van een serious-game. Het doel met deze game is om hulpverleners de vaardigheden en vertrouwen te geven voor het uitvoeren van triage bij dieren getroffen door rampen of ongelukken, zoals overstromingen, (stal)branden of verkeersongelukken. Daarmee wordt een vlotte …

ADE Foundation Lees meer »

V-PWR

Sinds 2012 worden er assistentiehonden geplaatst bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS), om deze (oud-)militairen in hun behandeling en dagelijkse leven te ondersteunen. In 2017 heb ik het initiatief genomen voor een uitgebreid onderzoeksprogramma aan de Faculteit Diergeneeskunde naar de heilzame relatie tussen hond en mens. Met de eerste wetenschappelijke onderbouwing geleverd is eens …

V-PWR Lees meer »