portfolio-eng

ADE Foundation project

Op dit moment ontwikkelen we met de ADE Foundation een Animal Triage Training Game in de vorm van een serious-game. Het doel met deze game is om hulpverleners de vaardigheden en vertrouwen te geven voor het uitvoeren van triage bij dieren getroffen door rampen of ongelukken, zoals overstromingen, (stal)branden of verkeersongelukken. Daarmee wordt een vlotte …

ADE Foundation project Lees meer »

Veterinair crisis management

Weleens nagedacht over wat te doen bij een dijkdoorbraak of een stalbrand? Hoe kan je je daar op voorbereiden? Wat kan je mogelijk doen vanuit de positie van de dierenarts, veehouder of overheidsinstantie? Wat kan je mogelijk nog doen met je dieren in tijden van nood? In samenwerking met o.a. de Faculteit Diergeneeskunde, Ministerie van …

Veterinair crisis management Lees meer »

V-PWR project

Since 2012 a number of service dogs have been trained for, and matched to, military veterans suffering post-traumatic stress disorder (PTSD), in support of their treatment. The training and matching of the service dogs is mostly done by St. Hulphond Nederland and the results so far seem very promising. However, they are mostly based on subjective experiences and self-reflection. …

V-PWR project Lees meer »

European Government

In 2015 – 2016, in samenwerking met de Universiteit Utrecht een trainingsprogramma opgezet, voor dierenartsen in (Europese) overheidsdienst via het programma Better Training for Safer Food (BTSF). Het doel hierbij was om, op basis van de huidige wetgeving over de controle op BSE/TSE, duidelijk te maken welke onderdelen van het darmpakket van runderen verwerkt mogen …

European Government Lees meer »