portfolio

Europese overheid

In 2015 – 2016, in samenwerking met de Universiteit Utrecht een trainingsprogramma opgezet, voor dierenartsen in (Europese) overheidsdienst via het programma Better Training for Safer Food (BTSF). Het doel hierbij was om, op basis van de huidige wetgeving over de controle op BSE/TSE, duidelijk te maken welke onderdelen van het darmpakket van runderen verwerkt mogen …

Europese overheid Lees meer »

Veterinair crisismanagement

Weleens nagedacht over wat je nog kunt doen met je dieren bij een dijkdoorbraak of een stalbrand? Hoe kan je je daar op voorbereiden, als veehouder, hulpverlener (brandweer / politie), dierenarts of veiligheidsregio? Al vanaf 2016 is Joris Wijnker, in samenwerking met verschillende nationale en internationale partners, bezig inhoud te geven aan deze concrete vragen. …

Veterinair crisismanagement Lees meer »

ADE Foundation

Op dit moment ontwikkelen we met de ADE Foundation een Animal Triage Training Game in de vorm van een serious-game. Het doel met deze game is om hulpverleners de vaardigheden en vertrouwen te geven voor het uitvoeren van triage bij dieren getroffen door rampen of ongelukken, zoals overstromingen, (stal)branden of verkeersongelukken. Daarmee wordt een vlotte …

ADE Foundation Lees meer »

V-PWR

Sinds 2012 worden er assistentiehonden geplaatst bij veteranen met post-traumatisch stress stoornis (PTSS), om deze (oud-)militairen in hun behandeling en dagelijkse leven te ondersteunen. In 2017 heb ik het initiatief genomen voor een uitgebreid onderzoeksprogramma aan de Faculteit Diergeneeskunde naar de heilzame relatie tussen hond en mens. Met de eerste wetenschappelijke onderbouwing geleverd is eens …

V-PWR Lees meer »