[foundry_hero layout=”intro-left-half” image=”13453″ button_text=”button tekst”]

VPH Consultancy


Uw adviseur voor

volksgezondheid en voedselveiligheid

[/foundry_hero]

Praktische oplossingen voor industrie en overheid gebaseerd op wetenschappelijke gronden

VPH Consultancy is een adviesbureau gericht op bedrijven in de vleesindustrie, verwerkers van dierlijke bijproducten, onderzoeksinstituten en overheidsdiensten op het gebied van veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid. Wij zoeken praktijkgerichte oplossingen gebaseerd op wetenschappelijke gronden.

Denk hierbij aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en publicaties, hygiënegidsen, interpretatie en toepassing van Europese wetgeving en directe bedrijfsbegeleiding.

[foundry_text_image layout=”box-left” image=”592″]

Vleesindustrie

Sinds 2004 heb ik een ruime ervaring opgebouwd met de werkzaamheden op slachthuisniveau (m.n. roodvlees) en verwerking van vleesproducten voor zowel humane consumptie als ook petfood. In Nederland en ver daarbuiten. Mijn aandacht gaat daar met name uit naar de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving, hygiëne en risicomanagement.

[/foundry_text_image]
[foundry_text_image layout=”box-right” image=”596″]

Europese overheid

Door mijn werkzaamheden binnen de Nederlandse en Europese vleesindustrie heb ik een goede relatie kunnen opbouwen met de lokale en regionale overheid. Relevante dossierkennis, praktische oplossingen en altijd oog voor zowel het algemene als het individuele (bedrijfs-) belang hebben geleidt tot succesvolle samenwerkingen op vele onderwerpen.  Een goede reputatie en integriteit staan hierbij hoog in het vaandel.

[/foundry_text_image]

Afgeronde en lopende projecten

[foundry_icon_box icon=”ti-layout-accordion-merged” layout=”small-left” title=”Biovergistingsindustrie”]Op het gebied van de biovergisting (omzetten van o.a. dierlijke mest in groen gas) heeft VPH Consultancy ondersteuning geboden door het opzetten en implementeren van een bedrijfsspecifiek hygiëneplan. Gebaseerd op het Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principe is dit een wettelijke voorwaarde om als NVWA-erkend bedrijf deze werkzaamheden te mogen uitvoeren.

[/foundry_icon_box]

[foundry_icon_box icon=”ti-stats-up” layout=”small-left” title=”Veterinair crisismanagement”]Weleens nagedacht over wat te doen bij een dijkdoorbraak of een stalbrand? Welke rol is daarvoor weggelegd voor de dierenarts en wat moet je doen met je dieren in tijden van nood? In samenwerking met o.a. de Faculteit Diergeneeskunde, Ministerie van Landbouw en de Veiligheidsregio’s is Joris Wijnker bezig inhoud te geven aan deze concrete vragen. Zowel op het praktische en operationele vlak, maar ook via onderzoek en onderwijs. De ontwikkeling van een handelingsperspectief en veerkracht voor de betrokken personen en het behoud van het dierenwelzijn staan daarbij voorop.

[/foundry_icon_box]

[foundry_icon_box icon=”ti-user” layout=”small-left” title=”Hulphonden voor veteranen met PTSS”]Door mijn werk als militair-dierenarts ben ik diep onder de indruk geraakt van de rol die hulphonden kunnen spelen bij veteranen met een post-traumatisch stress stoornis (PTSS). Vanuit dit perspectief heb ik in 2017 het initiatief genomen met het V-PWR project. Doel: d.m.v. wetenschappelijk onderzoek de relatie tussen mens en hond meetbaar en tastbaar te maken zodat op die manier nog beter de veteranen met PTSS geholpen kunnen worden zonder daarbij het welzijn van de hulphond te vergeten. One Welfare.

Hulphonden[/foundry_icon_box]

[foundry_call_to_action_block title=”Interesse gekregen om met ons te werken?” url=”http://vphc.eu/contact/” button_text=”Neem contact op”]