Headshot 05-01-23[bewerkt]

Dr. Joris Wijnker

Van dierenarts-practicus naar toegepaste diergeneeskunde en veterinair onderzoek

Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als dierenarts-practicus voor gezelschapsdieren en als anesthesioloog paard, heb ik begin 2004 de overstap gemaakt naar de toegepaste diergeneeskunde binnen de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Met aandacht voor detail en praktische toepasbaarheid heb ik hier onder andere een HACCP hygiënegids ontwikkeld die nu als standaard geldt voor de natuurdarmindustrie wereldwijd.

In 2005 ben ik begonnen aan mijn proefschriftonderzoek wat ik begin 2009 met succes heb verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast heb ik mij kunnen registreren als Nederlands specialist veterinaire volksgezondheid. Voedselveiligheid en de preventie van de verspreiding van besmettelijke dierziekten via natuurdarmen als producten van dierlijke oorsprong zijn vaak teruggekomen als onderwerp van onderzoek waar ik bij betrokken ben. Verschillende resultaten hiervan zijn inmiddels opgenomen in de Terrestrial Code van de World Organisation for Animal Health (Link WOAH Code / casings). Sinds 2019 ben ik copromotor bij een proefschriftonderzoek aan de WUR, Wageningen University & Research wat verder gaat in deze onderzoekslijn.

Door mijn interesse in verschillende onderwerpen en de samenwerking die ik met diverse mensen en organisaties heb gehad, heb ik inmiddels een uitgebreide en diverse lijst van wetenschappelijke publicaties kunnen opstellen (Link UU).
Als enthousiast aanhanger van het ‘life-long-learning’ principe zullen er altijd nieuwe onderwerpen komen om verder in te ontwikkelen en te verdiepen.

Start VPH Consultancy

In 2011 is VPH Consultancy opgericht, met een inmiddels uitgebreide portfolio van (internationale) cliënten.

Aanvullende werkzaamheden

Naast mijn werk binnen VPH Consultancy, ben ik actief als officier bij Defensie en als universitair docent.

Specialist Veterinaire Volksgezondheid

Sinds 2009 ben ik opgenomen als Specialist Veterinaire Volksgezondheid in het register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De Veterinaire Volksgezondheid is dat specifieke onderdeel van de diergeneeskunde dat zich bezighoudt met alle interacties tussen de dieren en hun producten enerzijds en de gezondheid van de mens anderzijds.

LOGO-dierenarts_specialist KNMvD - eigen groen

Defensie

Als majoor-dierenarts ben ik verbonden aan het Operationeel Ondersteunings - commando Land, van de Koninklijke Landmacht. Mijn taken liggen vooral binnen de Force Health Protection, waarbij we zorg dragen voor de inzetbaarheid van de operationele eenheden.

Daarnaast jaarlijks de ondersteuning van de Cavalerie Ere-Escorte tijdens Prinsjesdag.

Universitair docent

Naast de praktische invulling van mijn werk heb ik ook een rol als universitair docent (als gastdocent) aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Hier kan ik mijn praktische kennis en ervaring delen met bachelor- en masterstudenten binnen het vakgebied veterinaire volksgezondheid en begeleid ik hen in verschillende onderzoeksprojecten, met speciale aandacht voor veterinair crisismanagement.