Over VPHC

Consultancy sinds 2011

Van dierenarts-practicus naar vleesindustrie

Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn als dierenarts-practicus en anesthesioloog paard, heb ik begin 2004 de overstap gemaakt naar de vleesindustrie en wel binnen de productie van en handel in natuurdarmen. Eetbaar worstenvel, geproduceerd uit de ingewanden van slachtdieren. Met aandacht voor detail en praktijk heb ik hier de HACCP hygiënegids ontwikkeld die nu als standaard geldt voor de natuurdarmindustrie wereldwijd. Vanuit deze positie ben ik in 2005 begonnen aan mijn proefschrift over Quality Assurance in de productie van natuurdarmen aan de Universiteit Utrecht en deze in 2009 met succes verdedigd. Voedselveiligheid en de preventie  van de verspreiding van besmettelijke dierziekten via natuurdarmen zijn daarin de hoofdthema’s geweest. Deze onderwerpen komen sindsdien nog regelmatig aan bod in verschillende wetenschappelijke studies die zijn en worden uitgevoerd voor de internationale natuurdarmindustrie.

Start VPH Consultancy

In 2011 ben ik begonnen met VPH Consultancy, waarbij de internationale natuurdarmindustrie een vaste klant is gebleven.Ook diverse andere (internationale) klanten en opdrachtgevers zijn sindsdien succesvol geholpen.

Aanvullende werkzaamheden

Naast deze werkzaamheden heb ik inmiddels een ruime onderwijs- en onderzoekservaring opgedaan als universitair docent en onderzoeker aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daarnaast ben ik actief als officier bij de Koninklijke Landmacht binnen de Groep Militaire Dierenartsen.

Specialist Veterinaire Volksgezondheid

Specialist Veterinaire Volksgezondheid

Joris Wijnker staat sinds 2009 opgenomen als Specialist Veterinaire Volksgezondheid in het register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De Veterinaire Volksgezondheid is dat specifieke onderdeel van de diergeneeskunde dat zich bezighoudt met alle interacties tussen de dieren en hun producten enerzijds en de gezondheid van de mens anderzijds.

Korte en meerjarige contracten

Klanten vinden hun weg naar VPH Consultancy voor korte opdrachten als ook meerjarige contracten, dit naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen.

Andere werkzaamheden

Defensie

Als majoor-dierenarts ben ik verbonden aan het Operationeel Ondersteuningscommando Land, van de Koninklijke Landmacht. Mijn taken liggen vooral binnen de Force Health Protection, waarbij we zorg dragen voor de inzetbaarheid van de operationele eenheden. Aandachtsgebieden zijn o.a. besmettelijke dierziekten, zoönosen, waterkwaliteit, voedselveiligheid en volksgezondheid.

Defensie

Universiteit Utrecht

Naast de praktische invulling van mijn werk heb ik ook een rol als universitair docent (als gastdocent) aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Hier kan ik mijn praktische kennis en ervaring delen met bachelor- en masterstudenten binnen het vakgebied veterinaire volksgezondheid en begeleid ik hen in verschillende onderzoeksprojecten, met speciale aandacht voor veterinair crisismanagement.

Medewerkerspagina