Veterinair crisis management

Weleens nagedacht over wat te doen bij een dijkdoorbraak of een stalbrand? Hoe kan je je daar op voorbereiden? Wat kan je mogelijk doen vanuit de positie van de dierenarts, veehouder of overheidsinstantie? Wat kan je mogelijk nog doen met je dieren in tijden van nood? In samenwerking met o.a. de Faculteit Diergeneeskunde, Ministerie van Landbouw, de Veiligheidsregio’s en ook verschillende internationale partners, is Joris Wijnker bezig inhoud te geven aan deze concrete vragen. Zowel op het praktische en operationele vlak, maar ook via onderzoek (verschillende publicaties beschikbaar) en onderwijs (voor zowel studenten als beroepsbeoefenaars). De ontwikkeling van een handelingsperspectief en veerkracht voor de betrokken personen en het behoud van het dierenwelzijn staan daarbij voorop.